+48 67 196 22, +48 67 212 22 22, +48 67 215 55 55

Najnowsze informacje i zalecenia dla kierowców taksówek wydane przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii.

 

 

Epidemia koronawirusa wciąż nie odpuszcza ponownie uderzając w gospodarkę zarówno w  Polsce jak i na świecie. Halo Taxi Piła również po raz kolejny doświadczyła fali pandemii co w znaczący sposób odbija się na ich korporacji. W związku z pandemią koronawirusa w Polsce, jak i na świecie zostały wprowadzone kolejne obostrzenia oraz zastosowane szczególne środki bezpieczeństwa. Również dla kierowców taksówek Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym wprowadziło ważne informacje i zalecenia.

Halo Taxi Piła z całą odpowiedzialnością stosuje się do tych wytycznych, rygorystycznie przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy zapewniając bezpieczeństwo kierowcom:

  • kierowcy, którzy mają kontakt z klientem, zobowiązani są do posiadania środków ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji.
  • możliwe częste wietrzenie pojazdu, w trakcie lub po odbytym kursie.
  • dbanie o wszelkie przeglądy auta oraz o regularną wymianę filtrów w klimatyzacji.
  • ograniczenie do minimum spotkań i szkoleń, sugerowane przeprowadzenie takich narad w systemie online przy użyciu komunikatorów internetowych, kontakt telefoniczny i mailowy.
  • ograniczenia w korzystaniu ze wspólnej przestrzeni publicznej w czasie przerw.

Halo Taxi Piła jako korporacja posiada procedury potrzebne do wdrożenia w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem o czym na bieżąco informuje swoich kierowców.

Świetnie przeszkoleni kierowcy halo taksi Piła wiedzą jak zapewnić bezpieczeństwo w swoim pojeździe m.in. poprzez:

  • możliwość zamontowania przegrody, która pozwala na odgrodzenie kierowcy z klientem.
  • nakaz zajmowania tylnego siedzenia przez pasażera.
  • pilnowanie, aby klienci halo taxi Piła posiadali podczas przewozu maseczkę, rękawiczki oraz zdezynfekowali ręce płynem do dezynfekcji dostępnym w pojeździe.
  • po zakończeniu każdego kursu kierowcy halo taxi Piła dbają o dezynfekcję każdego miejsca swojej taksówki.
  • w każdej naszej taksówce w widocznym miejscu wiszą potrzebne numery telefonów do służb medycznych oraz do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

Kierowcy Halo Taxi Piła zostali poinformowani, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów mogących świadczyć o zakażeniu powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić na nr alarmowy 112.

Korporacje na bieżąco muszą śledzić informację podawane przez Sanepid czy Ministerstwo Zdrowia.

Kiedy podczas przewozu osób u kierowcy wystąpią niepokojące objawy, natychmiast musi on zaprzestać kursu oraz wrócić do domu środkiem indywidualnym, następnie powiadomić swoją korporację oraz miejscowy Sanepid i stosować się do wydanych poleceń. Zalecana jest również dezynfekcja takiego pojazdu.  

 

Kierowcy halo Taxi Piła również po stwierdzeniu u klienta wyraźnych oznak choroby takich jak kaszel czy choćby trudności w oddychaniu odmówią takiej osobie kursu oraz poinstruują o konieczności telefonicznego skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną a w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia wezwanie karetki. Kierowca halo taksi Piła zgłasza taki incydent dyspozytorce, by ta mogła szybko ustalić obszar lub pojazd, gdzie poruszała się taka osoba co pozwoli też na dezynfekcję takiego pojazdu. Ważne jest także, aby ustalić kto w tym samym czasie, mógł przebywać z osobą, która miała objawy zakażenia oraz stosowanie się do zaleceń Sanepidu w takim przypadku.

Kontakt

Zrzeszenie Transportu Prywatnego

ul. Wodna 2/40

64-920 Piła

KRS: 0000020566

NIP: 764-12-15-258
REGON: 001082721

e-mail: 
biuro@halotaxi.pila.pl